Правила и условия за ползване на уебсайта

 1. Условия
  Чрез достъпа до този уебсайт, достъпен от bathingqueen.com (повече – уебсайт), вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Правила и условия за използване на уебсайта и се съгласявате, че носите отговорност за споразумението с всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранен достъпът до този сайт. Материалите, съдържащи се в този уебсайт, са защитени от закона за авторското право и търговските марки.
 2. Използване на лиценз
  Дава се разрешение за временно изтегляне на едно копие от материалите на уебсайта само за лично, некомерсиално преходно разглеждане. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост и съгласно този лиценз не можете:

променяте или копирате материалите;
да използвате материалите за комерсиални цели или за публично показване;
опит за обратно инженерство на всеки софтуер, съдържащ се на уебсайта;
премахнете всички авторски права или други бележки за собственост от материалите; или
прехвърляне на материалите на друго лице или „огледално копиране“ на материалите на всеки друг сървър.
Това ще позволи на уебсайта да прекрати дейността си при нарушаване на някое от тези ограничения. При прекратяване правото ви на гледане също ще бъде прекратено и трябва да унищожите всички изтеглени материали, които притежавате, независимо дали са в печатен или електронен формат.

 1. Отказ от отговорност
  Всички материали на уебсайта се предоставят „както са“. Уебсайтът не дава гаранции, независимо дали са изрични или подразбиращи се, следователно отрича всички други гаранции. Освен това уебсайтът не прави никакви изявления относно точността или надеждността на използването на материалите на неговия уебсайт или по друг начин, свързани с такива материали или сайтове, свързани с този уебсайт.
 2. Ограничения
  Уебсайтът или неговите доставчици няма да бъдат държани отговорни за каквито и да е щети, които ще възникнат при използването или невъзможността за използване на материалите на Уебсайта, дори ако Уебсайтът или упълномощен представител на този Уебсайт е бил уведомен, устно или писмено, за възможността за такова щета. Някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращите се гаранции или ограничения на отговорността за случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.
 3. Ревизии и грешки
  Материалите, които се появяват на уебсайта, може да включват технически, типографски или фотографски грешки. Уебсайтът няма да гарантира, че който и да е от материалите в този уебсайт е точен, пълен или актуален. Уебсайтът може да променя материалите, съдържащи се на неговия Уебсайт по всяко време без предупреждение. Уеб сайтът не поема ангажимент за актуализиране на материалите.
 4. Връзки
  Уебсайтът не е прегледал всички сайтове, свързани с неговия уебсайт, и не носи отговорност за съдържанието на такъв свързан сайт. Наличието на каквато и да е връзка не означава одобрение от уебсайта на сайта. Използването на всеки свързан уебсайт е на собствена отговорност на потребителя.
 5. Промени в условията за ползване на сайта
  Уебсайтът може да преразгледа тези Условия за ползване за своя Уебсайт по всяко време без предизвестие. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с текущата версия на тези Правила и условия за ползване.
 6. Вашата поверителност
  Моля, прочетете нашата Политика за поверителност.
 7. Приложим закон
  Всеки иск, свързан с Уебсайта, се урежда от нашите закони, без да се вземат предвид разпоредбите за конфликт на закони